Daag het talent binnen jouw organisatie continu uit om zich te blijven ontwikkelen en maximaal te presteren.

Ontwikkel binnen jouw organisatie met kennisintensieve professionals de juiste omgeving en skillset om succesvol te kunnen zijn als kenniswerker.

Stimuleer in deze snel veranderende (VUCA) wereld de ontwikkeling naar het nieuwe leiderschapsprofiel.

Creëer binnen jouw organisatie een vernieuwende mindset voor sales professionals die klanten op een meer strategisch niveau mogen uitdagen.

Learning & Development with the brain in mind.

BrainChangers is een kennisinstituut dat learning & development programma’s ontwerpt op basis van de laatste (neuro)wetenschappelijke inzichten om organisaties, teams en professionals succesvol te begeleiden in deze snel veranderende nieuwe (VUCA) wereld.

Middels dit (neuro)wetenschappelijke fundament worden de verander- en ontwikkelprogramma’s op maat ontworpen en krijgen professionals de benodigde kennis en inzichten om zich doelgericht verder te ontwikkelen. De interventies en programma’s kenmerken zich door de individuele empowerment, de gezamenlijke accountability en de juiste mix van theorie en praktijk om binnen de strategische organisatorische context een succesvolle mindset en skillset te ontwikkelen.

Wij mochten eerder programma’s ontwikkelen voor onder andere

Development tailored to the organisational context.

Talent Development

Talent is niet enkel gebonden aan leeftijd en de context waarbinnen het individu professioneel actief is, maar ook aan de (verander)bereidheid van het individu. Om het potentieel van deze talenten verder aan te spreken en ze doelgericht verder door te ontwikkelen is een structureel talentprogramma van essentieel belang. Talent Development blijf het individu uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen en ze hierdoor langdurig aan de organisatie te verbinden.

Leadership Development

In deze snel veranderende (VUCA) wereld worden de uitdagingen voor de leider steeds complexer en meer ambigue. Om succesvol leiding te kunnen blijven geven aan deze sterk veranderende context en aan de verschillende niveaus en generaties professionals zijn nieuwe vaardigheden noodzakelijk. Leadership Development stimuleert leiders om kritisch naar zichzelf te kijken en de benodigde mindset en skillset te ontwikkelen en aan te scherpen om de organisatie succesvol te begeleiden tijdens deze verandering.

Sales Development

De markt vraagt steeds meer om een gesprekspartner die vernieuwend, kundig en met kennis van zaken klanten adviseert. Hiervoor is meer nodig dan enkel een goede relatie met de klant. Sales professionals moeten vooruit durven denken en de klant op een meer strategisch niveau kunnen uitdagen. Sales Development ontwikkelt bij de sales professional een vernieuwde (strategisch) accountmanagement mindset en traint de bijbehorende skillset om als trusted advisor te kunnen acteren.

Professional Development

Binnen een kennisintensieve (netwerk)organisatie is de rol van de professional, ook bekend als kenniswerker, van essentieel belang. Deze sterk inhoudelijk gedreven professional zal vakinhoudelijke kennis en expertise moeten blijven ontwikkelen en op de juiste momenten en plaatsen binnen en buiten de organisatie moeten delen met stakeholders. Professional Development stimuleert de kenniswerker om zich binnen het professionalism verder te ontwikkelen en proactief kennis te delen.

Professional Empowerment with the brain in mind.

Wij denken vaak dat we goed doordacht onze keuzes maken en ons rationeel gedragen. Dit blijkt echter vaker niet, dan wel het geval te zijn. Aan veel van ons gedrag en de keuzes die we maken, liggen onbewuste processen ten grondslag.

Uit recent neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat de manier waarop wij ons gedragen grotendeels afhankelijk is van de manier waarop verschillende biologische systemen in ons brein zich hebben ontwikkeld. Om professionals naast de bekende drijfveren en motivaties ook inzicht te geven in deze onbewuste processen, natuurlijke oriëntaties en talenten start elk programma met een neurowetenschappelijke ontwikkel-assessment van BrainCompass. Door het individu centraal te stellen empoweren we de professional gedurende elk verander- en ontwikkeltraject. Kijk ook eens op braincompass.com voor meer informatie.

Using Neuroscience for learning & development.


De neurowetenschap is een van de hardst groeiende en relevante onderzoeksgebied voor learning & development. Dankzij deze wetenschappelijke ontwikkelingen neemt onze kennis over het brein, hoe wij leren en hoe het brein zich ontwikkelt in snel tempo toe.


Deze neurowetenschappelijke kennis en inzichten incorporeert BrainChangers direct in al haar learning & development programma’s. Tevens zijn alle methodieken, didactische werkvormen en action learning opdrachten vanuit deze wetenschappelijke basis aangepast aan de organisatorische context van onze klanten. Naast de inhoudelijke kennis over de specifieke groepen professionals en hun uitdagingen staat het individu en het brein centraal bij het ontwerp van onze programma’s. Niet voor niets staat BrainChangers voor Learning & Development with the brain in mind.

Contact

Met een duidelijke visie op het ontwikkelen van professionals en vanuit een academische en resultaatgerichte benadering – zonder hierbij het individuele talent uit het oog te verliezen – adviseren en begeleiden wij organisaties bij het structureel ontwikkelen van hun professionals.

drs. Loek Worm

Learning & Development Architect

E loek@brainchangers.nl
T +31 (0)10 307 31 43

drs. John de Kok MBA

Leadership Adventurer

E john@brainchangers.nl
T +31 (0)10 307 31 43

BrainChangers

Westersingel 94
3015LC Rotterdam
The Netherlands

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (optioneel)

Onderwerp

Bericht